Ny utredning om elevhälsan

Datum: 13 March, 2024
Logopedi

Regeringen, 2024-03-12; Logopeden.se 2024-03-13:

Regeringen tillsätter nu en ny utredning om att förbättra elevhälsan mot bakgrund av att dagens elevhälsa inte räcker till. Relevanta stödinsatser sätts ofta in alldeles för sent och tillgången till elevhälsa är olikvärdig.

Avskaffa extra anpassningar?

Utredningen ska bland annat ta ställning till om regleringen om extra anpassningar ska avskaffas och lämna förslag som innebär att det ska bli enklare att placera elever i mindre undervisningsgrupper eller att ge elever enskild undervisning. Man anser också att elevhälsans nuvarande utformning gör att den har för ensidigt fokus på övergripande specialpedagogiska frågor vilket kan leda till att elever som lider av fysisk och psykisk ohälsa inte alltid fångas upp.

Stärkt vårduppdrag och elevhälsogaranti

Nu vill man undersöka hur man kan stärka elevhälsans vårduppdrag och bryta ut den specialpedagogiska kompetensen från elevhälsan. En ny elevhälsogaranti ska dessutom säkerställa likvärdig tillgång till elevhälsa. I dagslänget hänger elevernas tillgång till god elevhälsa alltför mycket ihop med hur huvudmännen väljer att prioritera. Elevhälsogarantin ska bland annat reglera vilka yrkeskategorier som ska finnas på skolan och hur ofta de ska vara på plats. Här öppnar sig alltså en viktig möjlighet för logopeder att få en tydligare och mer reglerad roll som profession i elevhälsan, något som Logopedförbundet har som en viktig fokusfråga sedan lång tid tillbaka. Dessutom ska utredningen se över elevhälsans huvudmannaskap och ledning.

Öppning för logopeder i elevhälsan!

Socialminister Jakob Forssmed uttrycker att yrkeskategorier som arbetsterapeuter, logopeder och fysioterapeuter kan ha särskild kompetens som passar väl in i elevhälsans arbete och kan stödja elever utifrån deras behov och förutsättningar.

Förbättrad samverkan

I dag samverkar elevhälsan med hälso- och sjukvården, BUP, barn- och ungdomshabiliteringen och socialtjänsten. Trots att det finns lagstadgade skyldigheter att samverka visar flera rapporter och utredningar att det finns brister och utmaningar i det arbetet. Utredningen ska därför föreslå hur elevhälsans samverkan med andra aktörer kan förbättras och analysera om det bör inrättas en samordnande funktion som kan bidra till en förbättrad samverkan.

Logopedförbundet ser fram emot att bidra

Till utredare utses Åsa Lundkvist, barn- och utbildningsdirektör i Västerås kommun. Uppdraget ska redovisas senast den 7 mars 2025. Utredningsstiden är alltså förhållandevis kort. I direktivet till utredaren framgår också att kunskap ska inhämtas bland annat från de olika professionsorganisationerna. Logopedförbundet ser givetvis fram emot att vara delaktiga i utredningsarbetet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Läs mer!

Regeringens pressmeddelande

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.