Ny Stockholmsskola med inriktning dyslexi och dyskalkyli

Datum: 30 March, 2020
Övrigt

Mitti Östermalm, 8 mars: Till hösten öppnar Lilla Djurgårdsakademin, en lågstadieskola med särskild kompetens inom dyslexi och dyskalkyli.

På skolan ska det bland annat finnas en specialpedagog, logoped och arbetsterapeut som kan stötta elever och personal. Klasserna är små med cirka 15 elever per klass och pedagogerna har särskild kunskap om erfarenhet inom läs-, skriv- och matematiksvårigheter.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.