Ny specialist inom oralmotorik: Miriam Hartstein

Datum: 21 September, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

 Tidningen Logopeden nr 3 2020: Sedan 2015 utfärdar Svenska Logopedförbundet specialistbevis. Den senaste att få titeln specialistlogoped är Miriam Hartstein, Stockholm, specialist inom huvudområde tal med inriktningen orofacial dysfunktion hos barn och ungdomar.  Senaste ansökningsdag för specialistansökan hösten 2020 är den 15 oktober!

Att bli  specialistlogoped 

Miriam Harstein hade redan den kliniska erfarenheten men saknade formell kompetens och såg det som värdefullt att få en formell bekräftelse på sina kunskaper. Redan i slutet av grundutbildningen var Miriam inne på specialistområdet då hon skrev sitt examensarbete om oralmotorik hos barn.

Specialistlogoped Miriam Hartstein har fördjupat sig inom orofacial dysfunktion hos barn och ungdomar. (Foto: David Edfelt)

– De första fem åren efter logopedexamen 1995 arbetade jag inom vuxenhabiliteringen och därefter har jag främst arbetat med barn och ungdomar och har hela tiden haft orofacial dysfunktion i fokus. Att skriva en masteruppsats inom detta område var en självklar fortsättning, liksom att därefter ansöka om att bli specialist i logopedi.
 

Läs mer om Miriam Hartsteins väg till specialisering och om hennes masteruppsats i tidningen Logopeden!

Läs också:

Svenska Logopedförbundets specialistordning

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.