Ny nationell arbetsgrupp kring språkstörning

Datum: 13 April, 2023
Övrigt

Kunskapsstyrningvard.se, 2023-03-01:

Inom ramen för nationell kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård startar nu ett insatsområde för språkstörning hos barn och ungdomar.

En nationell arbetsgrupp ska kartlägga och analysera vården av barn och ungdomar med språkstörning för att identifiera behov av nationella kunskapsstöd samt att vid behov ta fram sådana kunskapsstöd.

Mycket är känt om olika språkstörningar, men det saknas tillräcklig kunskap om hur behandlingsinsatser bör utformas och vilken effekt de har.

Kunskapsstyrningvard.se

Målet med arbetet är att barn och föräldrar ska få tidigt stöd, att kunskapsbasen ska förbättras och att evidensbaserade metoder ska spridas. I förlängningen kommer detta att leda till jämlik vård för barn och ungdomar med språkstörning.

Insatsområde språkstörning hos barn och ungdomar

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.