Ny inriktning för funktionshinderpolitiken

Datum: 23 May, 2017
Fackligt, Övrigt

Förra veckan presenterade regeringen ett nytt nationellt mål för funktionshinderpolitiken: att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet ska också tydliggöra att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara funktionshinderspolitikens utgångspunkt.

En viktig del i regeringens proposition är principen om universell utformning. Man vill också förbättra möjligheter för människor att etablera sig på arbetsmarknaden eller att påbörja en utbildning. Regeringen vill också ge SPSM i uppdrag att analysera och lämna förslag på stödmaterial till rektorer och förskolechefer så att alla barn och elever ska få möjlighet till hög grad av delaktighet.

Svenska Logopedförbundet beslutade vid förbundsmötet den 12 maj att utvidga det opinionbildande arbetet för logopeders breddade arbetsmarknad till funktionsrättsområdet.

 

 

Läs också: Funktionsrätt Sverige

Källor: Regeringen.se, Svenska Logopedförbundet

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.