Ny avhandling om taldyspraxi och gomspalt

Datum: 13 October, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

Logopeden nr 3 2020: I maj disputerade Ann Malmenholt vid Karolinska institutet med avhandlingen Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate 

Det övergripande syftet med Malmenholts avhandlingsprojekt var att utforska tal- och språkförmågan hos 5-åringar med taldyspraxi och hos barn med gomspalt. De fyra delstudierna handlar bland annat om hur väl svenska logopeders kunskap om typiska särdrag vid taldyspraxi stämmer överens med engelskspråkiga logopeders och om hur föräldrars skattning av kommunikationsförmågan i det dagliga livet hos barn med taldyspraxi kan komplettera logopedbedömningen.

(Bild: Speechspecialists.ca)

Malmenholt har även undersökt validiteten i en checklista som är utformad för engelskspråkiga barn. Det framkom en särskild taldyspraxiprofil med följande fem särdrag: inkonsekvent uttal inklusive vokalfel, svårigheter med tonande-tonlös, svårigheter att hitta artikulatorisk rörelse för ordstart, svårigheter med koartikulation samt avvikande prosodi. Bland barnen med dyspraxi hade 67 % en språkprofil med signifikant bättre receptiv än expressiv förmåga. 

Läs mer i tidningen Logopeden!

Malmenholt, A. (2020): Exploring childhood apraxia of speech: Speech and language profiles in 5-year-olds with suspected apraxia of speech or cleft palate. Doct. Diss. Dept of Clinical Science, Intervention and Technology, Division of Speech and Language Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm.  

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.