Ny avhandling om sväljfunktion hos äldre

Datum: 12 April, 2019
Kompetensutveckling, Logopedi

Att svälja är något vi gör upp till 2 000 gånger om dagen, ofta utan att tänka på det, men personer med sväljsvårigheter (dysfagi) riskerar både undernäring och lunginflammationer, om maten sväljs fel. Dessutom kan dysfagi påverka livskvaliteten, bland annat eftersom det kan bli svårt att delta i måltider.

Idag disputerar logoped Patricia Hägglund vid Umeå universitet på en avhandling med namnet Swallowing dysfunction among older people in short-term care: prevalence, effect of intervention, and risk of mortality .

Munskärmsträning

Hägglund har bland annat undersökt effekt av munskärmsträning på sväljsvårigheter hos äldre patienter. Först kartlagdes förekomsten av dysfagi hos närmare 400 individer över 65 års ålder från korttidsboenden i fem olika svenska regioner, och undersökte också om sväljproblem ökade risken för undernäring bland de äldre. Sväljsvårigheter förekom hos 64 % av deltagarna och 23 % löpte risk för undernäring. De individer som uppvisade sväljningsdysfunktion lottades till antingen fem veckors munskärmsträning eller rutinvård utan munskärm. Träningen innebar att man några gångre per dag satte en munskärm innanför läpparna som man drar framåt samtidigt som man håller emot med läpparna. Både sväljfunktion och livskvalitet bedömdes före och direkt efter behandlingsperioden och även ett halvår senare. Sväljfunktionen förbättrades signifikant i gruppen som fått munskärmsträning jämfört med kontrollgruppen.

Ökad dödlighet

Man har också undersökt relationen mellan dålig munhälsa och sväljningsdysfunktion med överlevnad som utfallsmått. Ett år efter den första bedömningen gjordes ett utdrag från dödsregistret och kunde visa att både sväljsvårigheter och dålig munhälsa, oberoende av varandra gav högre risk för dödlighet inom ett år bland äldre på korttidsboende. Lågt BMI var också en riskfaktor för tidig död.

Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet

Fortsatta studier och förbättrade riktlinjer

– Resultaten med munskärmsträning är mycket lovande som behandlingsmetod för sväljsvårigheter. Vi kommer att göra ytterligare studier för att bekräfta våra resultat, säger Patricia Hägglund.

Diagnostik av och omvårdnad vid sväljsvårigheter och dålig munhälsa behöver förbättras bland äldre i korttidsboende. I avhandlingen rekommenderas att bedömning av sväljsvårigheter ska ingå i vårdprogram inom äldrevården, vilket det inte gör i dagsläget. I avhandlingen rekommenderas att bedömning av sväljsvårigheter ska ingå i vårdprogram inom äldrevården, vilket det inte gör idag. 

Skribent: Signe Tonér, tidningen Logopeden

Källor: Umeå universitet; Forskning.se, Svenska Logopedförbundet

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.