Ny avhandling om prioriteringar i vården

Datum: 2 May, 2018
Kompetensutveckling

Linköpings universitet:

Mari Broqvist disputerade nyligen på avhandlingen Asking the public – Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically govererned healthcare”. Mycket tyder på att folk i allmänhet inte är särskilt införstådda med att nya vårdsatsningar leder till att andra patientgrupper får stå tillbaka. Medborgarna tillfrågas sällan om prioriteringar och om de värderingar som ligger till grund för satsningar och nedskärningar inte speglar allmänhetens åsikter riskerar medborgarnas tillil till sjukvårdssystemet och beslutsfattarna att urholkas.

Broqvist har bland annat genomfört djupintervjuer, som visar att politiker borde problematisera de svåra valen om resursfördelning och medvetandegöra allmänheten om det ständiga prioriteringsarbetet och de dilemman som uppstår. Ett sådant tillvägagångssätt verkar underlätta medborgarnas acceptans för att man ibland får stå tillbaka för andras vårdbehov.

 

– Ofta påstås att prioriteringar är alldeles för svårt för gemene man att ha en åsikt om. Men mina resultat visar att medborgare är fullt kapabla att diskutera viktiga principer för prioriteringar, exempelvis principen att mer resurser ska läggas på dem med störst ohälsa, säger Mari Broqvist.

 

Studierna har genomförts i landstingen i Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland, Västmanland och Östergötland.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.