Ny avhandling om autism

Datum: 30 March, 2016
Kompetensutveckling

Sahlgrenska Akademin: Den 18 mars försvarade Martina Barnevik Olsson sin avhandling “Autism spectrum disorders – first indicators and school age outcome”, där hon har följt upp barn som fått autismdiagnos mellan 2 och 4;6 års ålder efter 8 år. 9 av 10 förskolebarn med autism har fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern, trots att de fått tidiga stödinsatser. En majoritet av föräldrarna anser att barnen får otillräckligt stöd i skolan. 

I avhandlingen undersöktes också regleringssvårigheter (problem med ätande, sömn och skrikighet) under barnens två första levnadsår. I studiegruppen hade föräldrar till 44 proc
ent av barnen sökt minst två gånger för problem med mat, sömn eller skrikighet, jämfört med 16 procent i jämförelsegruppen.

– Även om tidiga regleringssvårigheter inte alls behöver innebära autism visar resultaten på vikten av att uppmärksamma dessa problem på BVC för att stötta familjerna och följa barnens utveckling, då sådana problem kan vara en indikator för senare utvecklingsavvikelse, säger Martina Barnevik Olsson.

Studien visade också att även de barn som under uppväxten inte längre helt bedömdes uppfylla kriterierna för autismspektrumdiagnos bör få fortsatt uppföljning över lång tid. Flertalet hade kvarstående utvecklingsrelaterade svårigheter och fortsatt stort behov av stödinsatser.

 

Martina Barnevik Olsson, nybliven doktor

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.