Ny avhandling i logopedi: tal och språk hos adopterade barn

Datum: 12 October, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi
Ny avhandling i logopedi: tal och språk hos adopterade barn

Tidningen Logopeden nr 3 2020: I juni disputerade AnnaKarin Larsson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, med avhandlingen Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate – longitudinal perspectives on speech production and language ability. 

Avhandlingens övergripande syfte var att undersöka och beskriva talproduktionen över tid samt den språkliga förmågan i tidig skolålder hos adopterade barn adopterade från Kina med unilateral läpp-, käk- och gomspalt (LKG). 

Långvariga talsvårigheter 

Larsson genomförde fyra delstudier av barn i tre åldersgrupper: 3, 5 och 7-8 år. Underlaget till studierna bestod bland annat av talmaterial från LKG-teamets rutinundersökningar, föräldraskattningar och journaldata.  

–Trots stor utveckling av talproduktionen var det många barn som hade kvarstående stora svårigheter i skolåldern, både vad gällde talproduktion och expressiv språkförmåga, säger Larsson, som hoppas att denna kunskap ska leda till att man tidigare och i större utsträckning uppmärksammar behov av insatser, både för svårigheter relaterade till spalten och, kanske framför allt, för de svårigheter som inte verkar vara relaterade till spalten.  

Adopterade barn i riskzon för språkliga svårigheter 

–När vi jämförde adopterade barn med och utan spalt var det bara inom området talproduktion som barnen med spalt presterade signifikant lägre än adopterade barn utan spalt. Båda barn med och utan spalt presterade lågt vad gällde expressiv språkförmåga jämfört med testnormer, så det är särskilt viktigt att uppmärksamma barnens språkliga utveckling tidigt och hjälpa föräldrar att stimulera barnens språk- och kommunikationsförmåga, säger AnnaKarin Larsson.  

Läs mer om AnnaKarin Larsson och hennes forskning i tidningen Logopeden!

Larsson, AnnaKarin (2020): Internationally adopted children with unilateral cleft lip and palate – longitudinal perspectives on speech production and language ability. Institute of Neuroscience and Physiology. Department of Health and Rehabilitation, Speech and Language Pathology Unit, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. 

(Länkar till aktuella avhandlingar finns på Logopedförbundets hemsida

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.