Ny artikel om statistisk inlärning och språkstörning

Datum: 10 August, 2017
Kompetensutveckling

De senaste årens konsensusdiskussioner om språkstörning har lett till att man alltmer lämnar termen /specifik språkstörning/ eftersom denna benämning har svagt stöd både utifrån forskning och klinisk erfarenhet.

I en nyligen publicerad artikel ger Arild Lian en lättillgänglig översikt av forskningsläget vad gäller statistisk inlärning och språkstörning. Man vet att statistisk inlärning är viktigt för många aspekter av språktillägnandet, till exempel ordsegmentering och frasstruktur. Barn med språkstörning klarar uppgifter gällande statistisk inlärning sämre än barn med typisk språkutveckling.

Lian diskuterar den intressanta frågan om barns språkförmåga kan förbättras genom att träna upp den statistiska inlärningsförmågan i ickespråkliga uppgifter, vilket teoretiskt skulle kunna vara möjligt om man tänker sig att språkförmågan har sin grund i en domängenerell (snarare än en språkspecifik) mekanism. Mer forskning behövs förstås!

 

Lian, A. (2017). Statistical learning and developmental language impairments. Scandinavian Psychologist4, e9. (open access!)

 

Mer spännande läsning om statistisk inlärning och språk finns på svenska forskaren Anna Eva Hallins Språkforskningsbloggen!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.