Norsk studie om telerehab vid afasi

Datum: 7 May, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

I artikeln Telerehabilitation for aphasia – protocol of a pragmatic, exploratory, pilot randomized controlled trial (Trials 2018, 19:208) beskriver Hege Prag Øra och kollegor planen för en pågående randomiserad studie av effekter av afasibehandling via videokonferens.

De norska nationella riktlinjerna rekommenderar minst 5 timmars logopedbehandling i veckan till personer med afasi, men det är svårt att genomföra på grund av brist på logopeder generellt, brist på kommunala logopeder och stora avstånd – en situation som på många sätt liknar den svenska.  Telerehabilitering skulle kunna öka tillgängligheten till logopediskt omhändertagande men den befintliga evidensbasen för behandling på distans är svag, behandlingseffektiviteten är oklar och det finns även potentiella problem vad gäller bland annat sekretess och hur behandling på distans ska ersättas.

Man planerar att inkludera totalt 80 personer, som kommer att slumpas till antingen bara sedvanlig behandling eller sedvanlig behandling + distansbehandling, detta på grund av etiska skäl. Pre- och posttestning kommer att utföras av personer om inte har kännedom om patienternas grupptillhörighet.

Att preregistrera kliniska studier av olika slag och att noggrant beskriva forskningsdesign och analysmetoder innan man börjar samla in data blir allt vanligare och det kan ses som en del av “open data”-rörelsen, som syftar till ökad transparens och replikerbarhet.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.