NLP + logopedi = sant?

Datum: 4 December, 2022
Logopedi

Computer Sweden 2022-12-01:

En ny start-up är i färd med att lansera plattformen Dialog Therapy baserat på NLP. Plattformen vänder sig till logopeder som med hjälp av plattformen ska kunna skapa och dela individanpassade uppgifter till sina patienter.

Nya tillämpningar av NLP

NLP står för natural language processing eller naturlig språkbehandling och handlar om en form av maskininlärning där stora mängder språkdata bearbetas och analyseras. De tre KTH-studenterna Filippa Kärrfelt, Mikael Törnwall och Isak Pettersson förenades i intresset för NLP och ville bygga projekt med hjälp av språkteknologi som skulle ha någon form av tillämpning. Det finns många lösningar som bygger på NLP för utbildning och språkinlärning men studenterna upptäckte att det inte fanns särskilt mycket lösningar för logopeder samtidigt som det finns stor potential för tekniken inom det området.

Filippa Kärrfelt är teknikchef på ett nystartat bolag där man utvecklar plattformen.

– Man får feedback på både talat och skrivet språk automatiskt,. Det kan handla om att träna på uttal och olika ljud. Säger man ett ord rätt kan man gå vidare. Får man inte till uttalet får man feedback att träna igen, förlklarar Filippa Kärrfelt.

Samarbete med kliniker och brukarorganisationer

Företaget har gjort mycket tester, i både Sverige och Finland, bland annat tillsammans med Afasiföreningen i Stockholm, kliniker och sjukhus.

För att kunna skala upp plattformen behövs kompetenser som Filippa, Mikael och Isak själva inte besitter. Deras första rekrytering var en logoped, vilket man såg som nödvändigt för att få plattformen att fungera i praktiken.

Dialog Therapy är under utveckling och ska lanseras i februari. Tanken är att sjukhus och kliniker ska kunna köpa plattformen som en digital tjänst. Målsättningarna är högt ställda och företaget hoppas kunna bli en internationell aktör.

Läs hela artikeln!

KTH-studenterna fångades av språkteknik – nu vill de erövra världen

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.