Negativt bemötande i skolan kan ge sämre självkänsla hos barn som stammar

Datum: 13 October, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Göteborgs universitet: Ett examensarbete i logopedi av nybakade logopederna  Elin Grey och Emelie Grönfors visar i sin studie att negativt bemötande bidrog till en kritisk självbild och till att flera av deltagarna i hade mått dåligt under skoltiden. Tidigare studier har visat att barn i mellanstadieåldern ofta har en negativ syn på barn som stammar –de kan se dem som mindre utåtriktade, mindre självsäkra och mindre kompetenta än barn som inte stammar. Barn som stammar utsätts i högre grad för mobbning och negativa attityder i skolan.

Man genomförde längre intervjuer med sex vuxna personer som stammar. Fokus låg på  upplevelser från skoltiden.

–  Alla som vi intervjuade hade mer eller mindre talrädsla, och deras delaktighet i skolan var begränsad, säger Elin Grey.

– Öppen retning för stamningen var något de flesta hade upplevt, antingen frekvent eller vid enstaka tillfällen. De deltagare som inte blivit öppet retade hade varit med om negativt bemötande i mindre direkta former, som menande blickar, skratt och viskningar. Det negativa bemötandet kunde få stora konsekvenser för självkänslan och kunde till exempel leda till att man undvek sociala situationer och redovisningar, säger Emelie Grönfors.

Examensarbetet visar också att ett positivt bemötande från lärare hade en positiv inverkan på skoltiden och på synen på sig själv. Goda relationer med lärare kunde bidra till ökad trivsel och skollust.
– Skolan är en central del av vardagen för barn och ungdomar, och skolan har ett stort inflytande på hur barnen formas och hur de mår psykiskt. En viktig slutsats av Elins och Emelies examensarbete är att det skulle behövas ett närmare samarbete mellan logoped och skola, och att lärare kan behöva mer utbildning om stamning och hur den påverkar barnens psykiska välbefinnande, säger universitetslektor och handledare Tove Lagerberg.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.