Nedläggning av Stockholmsmottagningar

Datum: 17 February, 2021
Fackligt, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 1 2021:

Under hösten beslutade Stockholms läns sjukvårdsområde att avveckla tre nystartade logopedmottagningar med hänvisning till att man inte kan driva verksamheter med ekonomi i balans såsom ersättningssystemet ser ut i Vårdval Logopedi.  

Speciallösning för att trygga logopedtillgång 

Under våren och hösten 2019 öppnades tre nya logopedmottagningar i regionens egen regi, närmare bestämt mottagningar i Farsta, Rinkeby och Vällingby. Det var Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) i Region Stockholm som gjorde en särskild beställning till Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Problem med vårdvalssystemet 

HSF valde att frångå vårdvalssystemet och verkar alltså inte ha litat på att marknadsekonomiska principer skulle lösa det eventuella problemet med minskad logopedtillgång, alltså att nya verksamheter skulle etableras i områden med ”vita fläckar” på logopedikartan. Detta får anses vara en ganska exceptionell åtgärd i ett system som stenhårt har betonat fri konkurrens och fri etablering och kan tolkas som att HSF har förstått att vårdvalssystemet har brister – faktum är att HSF redan konstaterade 2017 i en rapport av samtliga vårdvals effekter att möjligheten att styra utbud och geografisk placering är liten eftersom etableringsfrihet råder.  

Bristande konsekvensanalys 

Logopedförbundet Stockholms län menar att avvecklingen av de tre mottagningarna får allvarliga konsekvenser både för patienter och anställda, vilket påtalades i en skrivelse till HSF i slutet av november 2020.

”De enheter som nu avvecklas har full beläggning och stort remissinflöde. Inom vissa patientgrupper har man till och med väntetider. Dessa väntetider kan nu väntas öka drastiskt.” 

Logopedförbundet Stockholms län, skrivelse till hsf 2020-11-27 

–De tillfälliga avtalen ingicks för att täcka upp ett potentiellt behov som kunde uppstå. Anledningen till att dessa vårdavtal var tidsbegränsade var just att de skulle gälla under en viss tid, i väntan på den självbalanserande marknadsmekanismen i konstruktionen vårdval, säger Cecilia Matzon från HSF.  

Kommentar från SLSO 

På de tre mottagningarna arbetar 16 logopeder varav många nyanställdes när mottagningarna skulle öppnas. Ingen information gavs i platsannons, anställningskontrakt eller intervju att SLSO:s särskilda avtal med HSF var tidsbegränsat. 

–Vi hoppades att avtalen skulle förlängas eller att förutsättningarna inom Vårdval Logopedi skulle förändras under avtalstiden. Det är jättetråkigt att det blivit så här eftersom vi ser att behoven finns i de här områdena, säger Maria Hjalmarsson, närsjukvårdschef på SLSO. 

Läs en längre version av artikeln i tidningen Logopeden!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.