Nationellt utbildningsmöte i Uppsala

Datum: 19 October, 2017
Fackligt, Logopedi, Student

Det nationella utbildningsmötet hölls i år i Uppsala 18-19 oktober. Närvarande var representanter från samtliga utbildningsorter, studentrepresentanter och Svenska logopedförbundet. Det hölls en paneldebatt kring temat “Vart är vi på väg?” där det diskuterades bland annat digitalisering både inom utbildningarna och i kliniskt arbete, evidensbaserade behandlingsmetoder och personcentrerad vård. På nationell nivå förs politiska diskussioner om en decentralisering av primärvården, bland annat med fokus på geriatrisk vård, utifrån att vårdgivare behöver finnas där patienten är. Där behöver logopeder finnas med, och ett av Svenska logopedförbundets fokusområden de kommande åren är just logopedens roll inom äldrevården. En annan utmaning för logopeder och vården generellt är att med minskade resurser bibehålla kvalitet och utveckla de insatser som ges. Det diskuterades även hur man inom utbildningarna ska förbereda studenter bättre inför arbetslivet, bland annat gällande konkreta behandlingsmetoder och logopedens roll inom hälso- och sjukvården samt skolan.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.