Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

Datum: 11 July, 2019
Logopedi, Opinionsbildning
Nationella riktlinjer behövs för språkstörning

Dagens Samhälle 10 juli:

Anna Eva Hallin, Signe Tonér, Slofs ordförande Ulrika Guldstrand och Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet/Talknuten uppmanar Socialstyrelsen att inkludera språkstörning i sitt arbete med nationella riktlinjer och kunskapsstöd. 

Den 1 juli meddelade Socialstyrelsen via ett pressmeddelande att man ska ta fram nationella riktlinjer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på ADHD och autism, bland annat med anledning av att man i en kartläggning funnit skillnader över landet i både klinisk praxis och tillgång till vård och stöd för personer med ADHD och autism.

Ojämlikt omhändertagande drabbar även personer med språkstörning, som också behöver omfattas av Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd. Väntetiderna för utredning av misstänkt språkstörning varierar kraftigt över landet och väntetiden är ofta orimligt lång för barn i skolåldern och vuxna. Behandlingsinsatserna kan vara så gott som obefintliga beroende på var i landet man bor och ansvarsfördelningen mellan landsting och förskola/skola är ofta oklar.

Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.