Nätverk för logopeder i förskola och skola

Datum: 12 March, 2019
Kompetensutveckling, Logopedi

Den 7:e mars genomfördes den andra nationella nätverksträffen för logopeder inom förskola och skola. Logopederna i Norrköpings kommun bjöd 120 skollogopeder på ett mycket fint arrangemang under rubriken ”Samarbete”.

 

Förmiddagen inleddes med att chefer inom Norrköpings centrala elevhälsa gav en bakgrund till den utveckling inom kommunen som lett till att Norrköping numera är en av Sveriges mest logopedtäta kommuner.

Under resten av förmiddagen bjöds deltagarna på inspirerande presentationer som Hanna Walsö från Linköping berättade sedan om sitt arbete med ordskattsamling i förskoleklasserna i Linköping. Marika Habbe, specialist inom språk med inriktning språk-, läs-, och skrivsvårigheter, berättade om sin studie gällande samarbete mellan logopeder och speciallärare/pedagoger och om SPSM:s kommande satsning på att stötta skolor i landet gällande undervisning och stödinsatser för att minska den språkliga sårbarheten i undervisning och lärmiljö. Innan lunchen gav Julia Andersson från Umeå kommun tips och tillfälle för samtal om hur vi kan hitta samarbeten med andra yrkeskategorier inom skolorna.

Eftermiddagen gav gott om tid till samtal i grupper utifrån ett brett urval av ämnen och områden som ständigt är aktuella och intressanta för logopeder inom skolan. I diskussionerna fanns temat för dagen, samarbete, och utöver det allt från evidens för insatser till påverkansarbete för att utöka antalet tjänster. Under hela dagen fanns dessutom möjlighet att möta ständigt bokaktuella logopedkollegor.

Tack till Norrköping för en fantastisk dag! Nu ser vi alla fram emot nästa nätverksträff som kommer att äga rum i Malmö.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.