Myter om alternativ och kompletterande kommunikation del 3

Datum: 30 November, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi
I somras publicerades artikeln “AAC and Families: Dispelling Myths and Empowering Parents” i en av ASHAS tidskrifter. Artikeln är skriven av Ashlyn L. Smith, Andrea Barton-Hulsey och Nonye Nwosu och artikelns huvudsyfte är att slå hål på fem myter om AKK. För mer utförlig information och referenser, läs hela artikeln!
Myt 3: talande hjälpmedel är för svåra att använda
En del kliniker och föräldrar kan ha uppfattningen att högteknologiska AKK-sätt är för svåra att lära sig, eller att små barn inte är kapabla att använda sådana hjälpmedel. Många av de äldre hjälpmedlen var rätt krångliga och dessutom misslyckades professionella ofta att involvera familjerna i beslutsprocessen kring hjälpmedlet. Dessa faktorer gjorde att många familjer slutade använda hjälpmedlet.
Den tekniska utvecklingen har bidragit till att det är mindre stigmatiserande att använda ett hjälpmedel. Kommunikationsappar är lättillgängliga och det är inte helt lätt för logopeder och andra som förskriver hjälpmedel att hänga med i utvecklingen. Det är vårt yrkesansvar att jobba tillsammans med vårdnadshavarna för att hitta lämpliga hjälpmedel/appar och att fortsätta stötta familjen i implementeringen av hjälpmedlet. Studier visar att det inte de tekniska aspekterna av högteknologiska kommunikationshjälpmedel som är problemet för föräldrar, det är bristen på fortsatt coachning för att använda tekniken funktionellt tillsammans med barnet.
Fortsättning följer!
DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.