Motion? Vad då? Hur då?

Datum: 9 March, 2020
Blogg, Fackligt, Opinionsbildning

Det är dags att författa motioner till Slofs nästa förbundsmöte som äger rum i maj 2020. Senast den 20 mars vill styrelsen ha era förslag på vad Svenska Logopedförbundet ska lägga tid och energi på under de närmaste tre åren.

Vad är en motion?  En motion är ett förslag från en medlem till förbundsmötet om vad medlemmen anser att förbundet ska arbeta med eller göra i en särskild fråga som de önskar uppmärksamma. Alla medlemmar i förbundet har rätt att inkomma med förslag av det här slaget. 

Hur motionerar man? Man skriver till Slofs ordförande på ulrika.guldstrand@logopedförbundet.se. Formen är inte viktig, men det är viktigt att det framgår att det är en motion som avses. För att passa i handlingarna kan förslaget behöva bearbetas så att formatet fungerar. Det hjälper styrelsen mer än gärna till med, oavsett förslagets innehåll! 

Vad händer sedan? Motionen samt styrelsens yttrande över motionen inkluderas i möteshandlingarna till förbundsmötet. Motionens innehåll och styrelsens svar diskuteras sedan vid förbundsmötet och ett beslut tas kring vad som ska hända med förslaget.  

Vad kan styrelsen säga om motionen? Det beror på innehållet. Styrelsen bedömer om förslaget som lämnats in är genomförbart och rimligt i förhållande till hur förbundet arbetar, vilka resurser som finns och så vidare. Styrelsens yttrande över motionen är ett förslag kring hur det hela kan hanteras, men det är inte styrelsen som tar beslut kring motionen utan det gör förbundsmötesdelegaterna.  

Läs mer om förbundsmötet på Slofs hemsida.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.