Mötet: logoped Kristin Andræ-Kerro

Datum: 11 October, 2021
Logopedi

Tidningen Logopeden nr 3 2021:

Kristin Andræ-Kerro är logoped på Kom-X i Gävle, en regionövergripande verksamhet med uppdrag att erbjuda personer med olika funktionsnedsättningar stöd och hjälpmedel som underlättar kommunikation och datoranvändning. 

Omväxlande arbetsuppgifter 

–När chansen dök upp att börja på Kom-X 2015 tog jag den utan att tveka, säger Kristin Andræ-Kerro.

Nu möter Kristin personer i alla åldrar, från 0 till 100 år, som behöver insatser kring kommunikation i ett arbete som erbjuder stor variation. 

–Ena dagen är jag på en förskola och träffar barn och personal för implementering av ett kommunikationshjälpmedel. Nästa dag håller jag utbildning ihop med teamkollega via videosamtal för nätverket till en person med afasi för att sedan i våra lokaler på sjukhuset möta föräldrar och assistenter för en uppföljning av insatserna hos en tonåring med autism, berättar Kristin.  

Kristin Andræ-Kerro är logoped på Kom-X i Gävle (foto: Hanna Nordlund)

Teamarbete 

Teamet på Kom-X består av två logopeder, två specialpedagoger, en arbetsterapeut, en synpedagog och en tekniker. I komplicerade ärenden finns det ofta behov av att flera professioner arbetar ihop för att kunna stötta varandra på bästa sätt och i andra ärenden kan insatser från olika yrkeskategorier varvas. 

–Det är just vad vi bedömer att det finns behov av utifrån det aktuella ärendet som avgör vilka yrkeskompetenser som kopplas in. Generellt sett är alla i teamet duktiga på kommunikation ur olika synvinklar, förklarar Kristin.  

Från ax till limpa  

På Kom-X, som har funnits sedan 2002, provar man inte bara ut hjälpmedel och kommunikationssätt utan förskriver, utbildar, tränar in och följer upp hjälpmedlet. Inför uppstarten gjordes en utredning som kom fram till det aktuella arbetssättet. Det ger förskrivarna en frihet och skapar stora möjligheter att verkligen identifiera patientens behov och kunna individualisera implementeringen.  

–Under åren har vi verkligen värnat om vårt arbetssätt och vi kan se flera framgångsfaktorer. Bland annat så ser vi en ekonomisk vinning men framför allt är det en vinst för patienten då det inte är ”prylen” eller hjälpmedlet som styr vilken insats man landar i, säger Cecilia Vennberg, vårdenhetschef på Kom-X. 

 

Vikten av insatser mot omgivningen 

På frågan om vad som är det viktigaste utvecklingsområdet när det gäller AKK tvekar Kristin inte en sekund: 

–Möjligheterna att ge direkta insatser till omgivningen måste öka! Ska man arbeta evidensbaserat med förskrivning och implementering av kommunikationshjälpmedel måste denna avgörande pusselbit med, betonar Kristin.  

Det är extremt få AKK-användare som är så självständiga och drivna kommunikatörer att de klarar att bli delaktiga i kommunikationen med sitt hjälpmedel utan att omgivningen aktivt bidrar.  

–Och att anpassa och möta upp är svårt. Det klarar inte omgivningen utan betydande hjälp från oss. Massor av praktisk träning behövs. Det tar tid och resurser och kostar alltså pengar. Men utan detta är själva kommunikationshjälpmedlet, hur bra det än skulle kunna vara, inte till någon hjälp, förklarar Kristin.  

En längre version av intervjun finns publicerad i tidningen Logopeden nr 3 2021. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.