MIRAA – Intensivrehabilitering av afasi och talapraxi efter stroke

Datum: 28 September, 2020
Kompetensutveckling, Logopedi

  Logopeden nr 3 2020:

Under 2021 startar Karolinska Institutet en nationell studie med syfte att studera införandet av intensivrehabilitering för afasi och talapraxi efter stroke i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid stroke från 2018. Nu söker man logopeder i olika typer av verksamhet över hela landet. Inklusionskriterier för att delta i studien är att man träffar personer med afasi och/eller talapraxi i postakut och/eller kronisk fas efter stroke. Syftet är att detektera olika hinder och broar för att genomföra intensiv behandling. De logopeder som deltar i studien behöver inte kunna ge intensiv behandling i dagsläget.  

Frågeformulär

Kontaktperson: Marika Schütz

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.