Mer om språkstörningsprojekt i Tierps kommun

Datum: 23 March, 2018
Logopedi

UNT 22 mars:

På tre skolor i Tierp utbildas lärare för att kunna ge bästa möjliga stöd till elever med språkstörningar. Detta sker inom ramen för ett projekt finansierat av SPSM och projektledare är logoped Karin Enqvist och specialpedagog Ann-Charlotte Simonsson.

– I våra skolor räknar man med att två elever i varje klassrum har en språkstörning. Det är en stor utmaning för lärare att möta alla barns och elevers olika behov. Det här projektet går ut på att utbilda lärarna, ge dem tips och råd på hur de kan anpassa undervisningen, säger Ann-Charlotte Simonsson.

– Vi använder oss mycket av bilder och med ett mer förenklat och rakt språk i undervisningen. Med hjälp av bilder gör vi en händelse, en instruktion eller ett händelseförlopp mer konkret, säger Karin Enqvist.

Tierps kommun har fått 465 000 kronor under 2017 och 592 500 under 2018 från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för utvecklingsprojekt gällande elever med språkliga funktionsnedsättningar.

Vi har tidigare skrivit om Tierpsprojektet:

http://logopeden.se/2017/11/13/riva-sprakhinder-i-tierp/

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.