Mer om NPF för blivande specialpedagoger och speciallärare

Datum: 31 January, 2019
Övrigt

Specialpedagogik 29 januari 2019: 

Nya examensmål kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) infördes i specialpedagog- och speciallärarutbildningarna i höstas. Vid Umeå universitet läser specialpedagoger och speciallärare första terminen tillsammans och där har man skapat en ny 7,5-poängs kurs: Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer. Lärarna kommer från olika discipliner och studenterna ska dels få förståelse för NPF och hur sådana svårigheter utreds medicinskt, dels få didaktiska verktyg för att kunna stödja eleverna. På Mälardalens högskola har man en ny kurs under första året av utbildningen och gör även förändringar av litteratur och nya föreläsningar inom de olika specialiseringarna. I Göteborg har man också nya moment om NPF som alla specialpedagogikstudenter läser under första året. Därutöver har man lagt in neuropsykiatriska svårigheter i kursinnehållet inom de olika fördjupningarna, så att blivande specialpedagoger och speciallärare exempelvis ska bli bättre rustade att förstå läs- och skrivsvårigheter i relation till NPF. Även på Malmö universitet har man lagt in nya moment om NPF och man hoppas även kunna erbjuda en ny påbyggnadskurs om NPF för yrkesverksamma.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.