Mer behandling är inte alltid bättre

Ny artikel av Laura Justice i International journal of speech-language pathology:  Conceptualising “dose” in paediatric language interventions: Current findings and future directions.  Författaren diskuterar begreppet dos/dosering i förhållande till logopedbehandling vad gäller språksvårigheter hos barn och unga och argumenterar för att lågfrekvent behandling kan vara framgångsrik för barn med språkstörningar om behandlingen innebär hög dos. Vad menas … Continue reading Mer behandling är inte alltid bättre