Meddelarskydd för anställda i privat vård

Datum: 3 July, 2017
Fackligt, Övrigt

Sveriges Riksdag:

Från och med 1 juli gäller att den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg har motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till media. Detta gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel och den nya lagen innebär att ca 100 000 personer kommer att få meddelarskydd. Meddelarskydd finns sedan tidigare för offentligt anställda.

Meddelarskyddet innebär också att den som bedriver verksamheten inte får efterforska vem som har berättat om saker till media. Arbetsgivaren får heller inte straffa den som lämnat uppgifter till media.

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och vice ordförande Ulrica Widsell skriver på Svt opinion att den nya lagen förpliktigar – det gäller att arbetsgivaren har kunskap om meddelarskydd och att man uppdaterar sin kommunikationspolicy.

Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega har tidigare uttalat sig kritiskt mot ett utvidgat meddelarskydd.

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.