Massiv kritik mot Medieutredningen

Datum: 3 April, 2017
Övrigt

Tidningen Journalisten:

I höstas överlämnades Medieutredningen till regeringen i höstas och kritiken mot utredningen är massiv i de remissvar som har inkommit och argast av alla remissinstanser är handikapporganisationerna   I Medieutredningen föreslås att medieföretagen ska uppmuntras att göra sina publikationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, men organisationerna menar att det tillgängliga publikationer borde vara ett krav för att överhuvud taget få mediestöd.

Hörselskadades Riksförbund avstyrker inte bara förslaget, utan kräver att regeringen öppet tar avstånd från förslaget.

Handikappförbunden:

”Förslaget förflyttar oss till 60-talets ’Lagom för handikappade’ och utsätter delar av befolkningen för en godtycklig allmosa för att få tillgång till begränsat utbud och förutsättningar att använda sin yttrandefrihet.”

Myndigheten för delaktighet anser att förslaget är i strid med grundlagen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Flera andra remissinstanser, däribland Kungliga Biblioteket, LO och Myndigheten för tillgängliga medier avstyrker förslaget och menar att det naturliga vore att det borde finnas ett tillgänglighetskrav för att få mediestöd, alternativt att mediestöd skulle reduceras kraftigt om tillgänglighetskravet inte uppfylls.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.