Lyssna, förstå och lära i tid del 4

Datum: 30 August, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Symposiet Lyssna, förstå och lära tid gick av stapeln i Lund den 25 augusti. Tack vare medel från Kronprinsessan Victorias stiftelse kunde ett stort auditorium ta del av föreläsningar från svenska och internationella forskare. 

Bland de kortare dragningarna fanns bland andra Janne von Koss Torkildsen och Kristina Borgström. Torkildsen är docent i logopedi vid universitetet i Oslo och Borgström är psykolog och doktorand i Lund. Deras forskning berör tidig ordinlärning och de har genom ERP-studier kunnat visa att 20 månader gamla barn med litet föräldraskattat ordförråd, reagerade svagare på felaktiga parningar av ord + bild än barn med stort ordförråd. Redan vid 1-2 års ålder syns skillnader i hur barn behandlar ord beroende på om de har riskfaktorer för att utveckla dyslexi eller ej.

Annika Anderssons forskning fokuserar på att undersöka likheter och skillnader i hur hjärnan arbetar modersmål och andraspråk. Tvåspråkiga barn uppvisar bättre metaspråklig förmåga, t ex vad gäller att avgöra om en mening är grammatiskt korrekt eller ej. De tvåspråkiga barnen verkar ha starkare förmåga att se bortom ordens betydelse och istället laborera med strukturen.

Ketty Holmström pratade om bredd, flyt och djup i ordförrådet. Hennes interventionsstudie visade att eleverna som var i mellanstadieåldern fick förbättrat flyt och djup efter träning men att effekten mattades av. Det indikerar att träningen behöver ges över tid. Dessutom snuddade hon vid problematiken i att vi idag har svårt att ge språkstimulans och träning på alla de olika modersmål som förekommer hos elever, hur löser vi det? Som Birgitta Sahlén inledde dagen; vi behöver hitta samverkansformer OCH vi behöver fler logopeder och pedagoger som är flerspråkiga (och som besitter tvärkulturell kompetens tänker jag personligen). Holmström slog också ett slag för att vi inom professionen behöver samla evidens i vår kliniska vardag. Att dokumentera och utvärdera det vi gör är otroligt viktigt för att hitta bästa arbetssätt för att stötta elever med språkstörning.

Mer om symposiet finns att läsa i tidigare blogginlägg.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.