Lyssna förstå och lära i tid del 3

Datum: 29 August, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Lyssna, förstå och lära i tid, ett fullmatat symposium gick av stapeln i Lund den 25 augusti, ett fantastiskt och välbesökt arrangemang med aktuell forskning om utveckling av muntlig och skriftlig kommunikation hos barn, om tidig upptäckt av barn som löper risk för språkstörning och forskning om effektiv intervention.

Dagens sista fantastiska talare var professor Julie Dockrell, som trots den sena timmen och den syrefattiga lokalen lyckades hålla engagemanget uppe för sin mycket intressanta presentation “Understanding inequalities in early language and communication”. Fokus här var kvaliteten på den språkliga input barn får, både från föräldrar och från pedagoger. Hon presenterade bland annat data från en studie där man tittat närmare på den språkliga miljön, tillfällen för språkligt lärande och tillfällen för språklig interaktion i engelska skolor för de lägre skolåldrarna (4-8 år) och resultaten var faktiskt ganska nedslående. Framför allt är variationen mellan olika skolor oerhört stor, det vill säga barnen får inte likvärdiga förutsättningar för sin språkutveckling.  Dockrell menade att problemet kan avhjälpas genom kompetensutveckling bland lärare, men även genom insatser som riktar in sig på föräldrarna och genom att jobba mer med evidensbaserade metoder som t ex dialogisk/interaktiv läsning.

Symposiet finansierades av Kronprinsessan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning, och arrangerades av  Linnémiljön Cognition, Communication and Learning (CCL), Lunds universitet, och Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet.  Dagen dokumenterades av UR Samtiden.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.