Lyssna, förstå och lära i tid del 1

Datum: 25 August, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Lyssna, förstå och lära i tid, ett fullmatat symposium gick idag av stapeln i Lund, ett fantastiskt och välbesökt arrangemang där logopeder, specialpedagoger, hörselpedagoger, forskare, lärare och audionomer fick ta del av aktuell forskning om utveckling av muntlig och skriftlig kommunikation hos barn, om tidig upptäckt av barn som löper risk för språkstörning och forskning om effektiv intervention.

Inledningsorden från professor Birgitta Sahlén, att samsyn och samordning behövs för att barn med annorlunda förutsättningar för språkutveckling ska lyckas, satte an tonen för resten av dagen.

Dagens första plenarföreläsare var professor Courtenay Norbury, som bland annat problematiserade begreppet specifik språkstörning. Hon uppmuntrade också svenska logopeder att bidra med svenska filmer till RALLI campaign, Youtube-kanalen som startades delvis i frustration över att språkstörning ännu är en så pass okänd funktionsnedsättning jämfört med dyslexi eller ADHD. Dessutom får forskning om språkstörning betydligt mindre resurser än forskning om t ex autism.  Norbury sammanfattade även resultaten från CATALISE-studien, som vi tidigare skrivit om här på Logopedforum, där man har försökt att nå samsyn kring vad språkstörning egentligen innebär. Fortsättning på detta konsensusarbete, inte minst vad gäller terminologi, väntas komma senare under hösten.

Norbury driver en omfattande longitudinell studie med engelska barn i nedre skolåldern (SCALES-studien).  Utifrån resultaten frågar hon sig hur vi sätter mål för språklig intervention och hur vi mäter framstegen. Vi behöver fler verktyg än endast standardiserade test. Från auditoriet väcktes också frågor om samverkan kring lärare och logopeder, ett ämne som vi hade anledning att återkomma till under dagen.

I Sverige pågår ett stort arbete kring nationella kliniska riktlinjer för logopediska insatser vid språkstörning, vilket verkligen ett projekt som ligger rätt i tiden. Genom att vi som kår får en ökad samsyn och evidensbaserade riktlinjer blir det troligen också lättare att kommunicera till andra vad språkstörning är och inte minst vad vi logopeder kan bidra med, om vi bara får chansen!

Stort tack till arrangörerna från Linnémiljön Cognition, Communication and Learning (CCL), Lunds universitet, och Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet, samt förstås till Kronprinssan Victorias Stiftelse för Vetenskaplig Forskning och Utbildning, som finansierade arrangemanget.  Som en extra bonus, filmades hela dagen av UR Samtiden, så vi får hålla utkik efter när dagen blir tillgänglig i etern!

Mer från Lyssna, förstå och lära i tid i kommande blogginlägg, nu ska den här symposiebesökaren ta en tupplur på tåget mot Stockholm…

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Podd med Courtenay Norbury – Logopedforum
7 år sedan
[…] Norbury var en av huvudtalarna vid symposiet Lyssna, förstå och lära i tid, som ägde rum i Lund den 25 […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.