Löneskillnader region – kommuner

Datum: 4 September, 2023
Fackligt, Logopedi

Upsala Nya Tidning; Logopedförbundet/SRAT 2023-09-04:

Lönerna för flera professioner i Region Uppsala ligger betydligt lägre än i Uppsala kommun.

Bättre lön i kommunen än i regionen

För flera yrken, varav några dessutom klassas som bristyrken där regionen har svårt att rekrytera, är lönenivåerna i Region Uppsala mycket lägre än för samma yrkeskategorier med kommunal anställning. För sjuksköterskor, logopeder och psykologer ligger medianlönerna 3 700-4 800 kronor högre per månad i kommunen än i regionen. För logopeder specifikt visar siffrorna som UNT begärt ut att medianlönen för logopeder är 38 900 i kommunen och 34 125 i regionen.

Psykologen Emma Svensk höjde sin lön nästan 10 000 kronor när hon bytte jobb från barn och ungdomspsykiatri till skolpsykolog i Östhammar. Dessutom har hon mer luft i schemat och upplever minskad stress och och sänkt kravnivå.

Lönestatistik

Siffrorna från Uppsala stämmer väl med hur det ser ut för logopeder nationellt. Lönestatistik från 2022 visar att medianlönen i regionerna ligger på 34 500 (chefer exkluderade) och i kommuner 38 995. Som medlem i Logopedförbundet/SRAT har du tillgång till Saco lönesök samt till SRAT:s egen lönestatistik. Logga in med dina medlemsuppgifter!

SRAT:s lönestatistik

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.