Lokalt påverkansarbete i logopedförbundet

Datum: 29 April, 2019
Fackligt, Opinionsbildning

Vad händer i våra lokalföreningar just nu?

Lokalföreningen i Jämtland-Härjedalen har jobbat med en skrivelse till politiker för att uppmärksamma nyskapade kommunala logopedtjänster och uppmuntra till skapandet av fler och inte bara inom skola. Man lyckades få till ett stort reportage i lokalpress om logopedi och autism i samband med den europeiska logopedidagen. 

Slof Gävleborg författar en skrivelse angående behovet av fler logopeder inom skola och äldreomsorg, som ska skickas till samtliga kommuner i länet. 

Slof Stockholm fortsätter med sitt pågående arbete för att förbättra logopeders arbetsvillkor inom Vårdval Stockholm, och planerar att påbörja ett påverkansarbete för att se till att de nationella strokeriktlinjerna och logopeders roll gällande rekommendationerna uppmärksammas. 

Slof Örebro lägger fokus på opinionsbildning gällande skollogopedi och logopeder inom äldrevården, det senare framför allt med fokus på dysfagi. 

Slof Skåne är i färd med att uppdatera sin kartläggning av skollogopeder i Skåne samt planerar en generell kartläggning av antalet logopeder inom regionen.   

Illustration: Emma Hanquist / Form Nation

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
3 år sedan
Tack för påfyllning av lokalfackliga aktiviteter!
User avatar
3 år sedan
Slof Västra Götaland har kartlagt logopedtjänster i kommunerna och har anordnat ett medlemsmöte med fokus lön för sistaårsstudenter och yrkesverksamma.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.