Lokalt påverkansarbete i Kronoberg

Datum: 30 March, 2022
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Smålandsposten 2022-03-22:

Aktiv lokalförening

Logopederna Maja Jägervall, Eva-Lotta Eklund och Catarina Ragnar som samtliga är engagerade i Logopedförbundets lokalförening i Kronoberg medverkade nyligen i ett reportage i Smålandsposten.

– Samhället behöver fler logopeder. Många fler än i dag, säger Catarina Ragnar.

Få logopeder och svårt att rekrytera

Kronoberg ligger lågt vad gäller logopedbemanning i förhållande till de flesta andra regioner i Sverige (se även länk nedan). Dessutom har regionen haft svårigheter att rekrytera logopeder till befintliga tjänster. I nuläget finns 24 heltidstjänster i regionen inom flera olika verksamheter . Väntetiderna är långa, framför allt vad gäller mottagningslogopedi och logopederna tvingas prioritera hårt.

– Som det ser ut nu kan vi inte uppfylla vården. Utan mer resurser vet vi inte hur vi ska klara den. Vi måste bli fler, säger Maja Jägervall.

Lokalföreningsrepresentanterna betonar vikten av att regionen måste se till att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett sätt att skapa en bättre arbetsmiljö är enligt Maja Jägervall att utöka antalet tjänster, så att logopederna får möjlighet att utföra ett arbeta som man kan stå för.

-Att ha vårdköer på sina axlar kan vara dränerande, säger Maja Jägervall.

Nationella riktlinjer följs inte

Eva-Lotta Eklund, som arbetar på rehabiliteringskliniken tar upp att Region Kronoberg inte klarar att efterfölja de nationella strokeriktlinjerna när det gäller logopedinsatser.

– Jag förvånas över att våra insatser inte upplevs som viktigare. Ibland finns det starka patientorganisationer som framför problemen, men våra patienter har tappat språket så de blir inte hörda, säger Eva-Lotta Eklund.

Pågående utredning om barnlogopedi

Roland Gustbée, som är ordförande i Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd, berättar för Smålandsposten att regionen håller på och utreder organisationen när det gäller barnlogopeder, bland annat eftersom det finns kommuner som vill att regionen tar ett större ansvar, till exempel vad gäller skolbarn. Han hoppas på mer samarbeten mellan regioner och kommuner.

Skolbarn hamnar mellan stolarna

Smålandsposten har tidigare rapporterat om en 12-årig flicka med misstänkt språklig problematik som dock inte kan få en logopedutredning via hälso- och sjukvården. BUP har ingen logoped, logopedmottagningen tar inte emot för utredning och elevhälsan har inte möjlighet eller uppdrag att utreda. Trots att föräldrarna är nöjda med den hjälp dottern får i skolan är de måna om att svårigheterna ska utredas så att hon kan får bästa möjliga stöd, inte minst med tanke på att högstadiet närmar sig.

Läs hela reportaget i Smålandsposten!

Brist på logopeder (betalvägg)

Läs också:

Ulrikas dotter behöver logoped – finns ingen (betalvägg)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.