Lokal debatt om dyslexiutredningar

Datum: 4 January, 2021
Logopedi, Opinionsbildning

Västerbottenskuriren 16 november:

Liberalerna Anders Norqvist och Käte Alrutz (den sistnämnda logoped och före detta chef över länslogopedin Västerbotten) påtalar behovet av tydliga överenskommelser mellan Umeå kommun och Region Västerbotten när det gäller läs- och skrivutredningar.

I höstas var väntetiden för logopedisk utredning av läsning och skrivning på logopedmottagningen 1,5-2,5 år. Väntetiden för en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter i kommunens Elevhälsa är likaledes lång; upp emot ett år. Debattörerna menar att varken regionen eller Umeå kommun tar det fulla ansvaret för logopedisk utredning. Det ska finnas en överenskommelse mellan huvudmännen från 2010 som säger att kommunen ska ansvara för utredning av elever i skolan och regionen ansvarar för barn i förskoleåldern. Men kommunen och regionen är varken eniga om överenskommelsen eller om tolkningen av Skollagen.

Norqvist och Alrutz påtalar att Umeå kommun har logopeder inom skolan men att man tolkat Elevhälsans uppdrag på ett sätt som gör att dessa logopeder inte kan göra utredningar eller ställa diagnoser. Andra kommuner som har logopeder anställda har gjort andra, i skribenternas ögon mer ändamålsenliga, tolkningar av Skollagen.

Logopedmottagningen har fått “kökortarpengar” – en tillfällig insats för att minska väntetiden och som inte förändrar grundproblemet. Liberalerna anser att huvudmännen gemensamt måste komma överens för att inte eleverna ska komma i kläm.

Läs hela artikeln!

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.