Logopedväskan: samverkan logoped- BVC – bibliotek

Datum: 26 May, 2024
Logopedi

Region Skåne 2024-05-16:

Samverkan mellan logopedmottagningen vid Helsingborgs lasarett, stadsbiblioteket och BVC har resulterat i Logopedväskan, ett språkstimulerande paket som ger föräldrar möjlighet att börja jobba med språkstimulans i väntan på ett första besök hos logoped. Det aviserar Region Skåne i ett pressmeddelande.

Samverkan över organisationsgränser

Logopedväskan är ett språkstimulerande paket som innehåller böcker, spel och informationsmaterial och kan lånas på biblioteket av familjer vars barn har fått en remiss till logoped från BVC.

Logopedmottagningen vid Helsingborgs lasarett har sedan länge ett samarbete med stadsbiblioteket kring material till barn med tal- och språkstörningar. På ett möte om utveckling av samarbetet föddes idén att även inkludera BVC. 
 
– Idén om Logopedväskan växte fram på en nätverksträff för Bokstart Helsingborg där vi berättade om de bokrecept vi då hade på biblioteket. Bokrecept är “recept” på böcker från en logoped, som en bibliotekarie plockar ihop utifrån önskemål om att exempelvis träna språkljud, öka ordförråd och om barnet har något särskilt intresse som kan fångas upp, berättar Caroline Karlsson, bibliotekarie på Helsingborgs stadsbibliotek. 

– Logopedväskan bygger på den strategi inom hälso- och sjukvården som kallas för Nära Vård. Syftet är att förbättra för patienterna genom att ge stöd och insatser där de är, förklarar specialistlogoped Nelli Kalnak.

Logopedväskan kan bara lånas på inbjudan av BVC och innebär att familjerna får något att jobba med direkt när BVC har skickat remiss till logoped, vilket är viktigt inte minst eftersom köerna för ett första besök är långa.

Tvåårigt projekt

Logopedväskeprojektet finansieras med stöd från Region Skånes regionala biblioteksverksamhet. Projektetpilottestas under 2024 med start i slutet av februari och slutrapporteras våren 2026. Materialet i väskan är framtaget av specialistlogoped Nelli Kalnak, logoped Beatrice Havö och bibliotekarierna Caroline Karlsson och Oskar Svensson och bygger på fyra teman:

  • Prata mera 1: för barn under 3 år som inte har 8–10 ord i sitt ordförråd vid 18 månaders ålder, eller max 50 ord vid 2,5 år. 
  • Prata mera 2: för barn över 3 år som inte har börjat sätta ihop treordsmeningar. 
  • Språkljud: för barn som har svårt att uttala vissa ljud, som t, d, k och g. 
  • Tysta barn: för barn med selektiv mutism. 

Läs hela pressmeddelandet!

Med Logopedväskan kan barn med språksvårigheter få hjälp i väntan på logoped

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.