Logopedstudenterna kräver åtgärder för ökad likvärdighet i utbildningen

Datum: 15 September, 2021
Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi, Opinionsbildning, Student

Tidningen Logopeden nr 3 2021:

Svenska Logopedförbundets studentsektion vill se tydligare riktlinjer och förbättrad likvärdighet kring verksamhetsförlagd utbildning. 

Efter att ha genomfört en enkät bland Sveriges logopedstudenter dels om den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) generellt, dels om hur VFU:n påverkats av pågående pandemi kräver Svenska Logopedförbundets studentsektion (Sloss) en rad åtgärder för att åstadkomma likvärdig utbildning och bättre förutsättningar för nuvarande och framtida logopedpatienter.

Bland Sloss åtgärdsförslag finns bland annat att utbildningsanordnarna behöver utvärdera och följa upp VFU för att säkerställa att placeringarna är likvärdiga och att de olika utbildningsorterna behöver koordinera sig vad gäller att definiera fullgod VFU. Man betonar också vikten av kontinuerlig uppföljning och kompetensutveckling för handledarnas del.

Dessutom vill Sloss att utbildningarna presenterar tydliga förslag på hur man ska kompensera studenternas försämrade möjligheter till kunskapsinhämtning under pandemin.

Läs hela debattinlägget från Sloss i tidningen Logopeden!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.