Logopedstatistik

I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019 och sedan 2015 har antalet logopedlegitimationer ökat med 22 procent. Över 3 000 logopeder Sedan förra mättillfället 2018 har antalet logopeder ökat med närmare fem procent och totalt finns det nu precis över 3 000 utfärdade logopedlegitimationer, varav … Continue reading Logopedstatistik