Logopedstatistik

Datum: 23 September, 2020
Logopedi
Logopedstatistik

I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019 och sedan 2015 har antalet logopedlegitimationer ökat med 22 procent.

Över 3 000 logopeder

Sedan förra mättillfället 2018 har antalet logopeder ökat med närmare fem procent och totalt finns det nu precis över 3 000 utfärdade logopedlegitimationer, varav drygt 2 600 är personer under 65 år. Under 2019 utfärdades totalt 148 logopedlegitimationer varav fyra till personer utbildade utanför Sverige.

Utplaningen av logopeder inom hälso- och sjukvård de senaste åren hänger troligen samman med ökningen av logopeder inom utbildningsväsendet eftersom kåren har vuxit totalt sett och eftersom arbetslösheten är fortsatt låg. (Bild: Socialstyrelsen)

Kvinnodominerad kår

Logopedkåren är fortsatt kvinnodominerad med över 90 procent kvinnor. Liknande siffror ser man för arbetsterapeuter, dietister, receptarier och tandhygienister.

Hög sysselsättningsgrad

I statistiken finns också information om arbetsmarknadsstatus, de siffrorna gäller 2018 och avslöjar att sysselsättningsgraden för logopeder låg på 96 procent. Drygt 1 800 logopeder var verksamma inom hälso- och sjukvård 2018.

18 logopeder per 100 000 invånare

Socialstyrelsen rapporterar antal logopeder per 100 000 invånare för varje län, baserat på siffror från november 2018. Bäst logopedtillgång har Gotland, tätt följt av Halland och Stockholms län. Nationellt går det 18 logopeder på 100 000 invånare. EDIT: Gotland är bäst i klassen med 27 logopeder per 100 000 invånare medan de län som finns i botten av listan, nämligen Kalmar och Värmland, endast har 10 logopeder per 100 000 invånare.

Det kan vara värt att nämna motsvarande siffra för några andra yrkesgrupper: det går i genomsnitt 86 psykologer, 93 arbetsterapeuter och inte mindre än 134 fysioterapeuter per 100 000 invånare.

Alla sammanställningar är tillgängliga via Socialstyrelsens hemsida och man kan även söka direkt i i databasen.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.