Logopedstatistik

Datum: 23 September, 2020
Logopedi
Logopedstatistik

I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019 och sedan 2015 har antalet logopedlegitimationer ökat med 22 procent.

Över 3 000 logopeder

Sedan förra mättillfället 2018 har antalet logopeder ökat med närmare fem procent och totalt finns det nu precis över 3 000 utfärdade logopedlegitimationer, varav drygt 2 600 är personer under 65 år. Under 2019 utfärdades totalt 148 logopedlegitimationer varav fyra till personer utbildade utanför Sverige.

Utplaningen av logopeder inom hälso- och sjukvård de senaste åren hänger troligen samman med ökningen av logopeder inom utbildningsväsendet eftersom kåren har vuxit totalt sett och eftersom arbetslösheten är fortsatt låg. (Bild: Socialstyrelsen)

Kvinnodominerad kår

Logopedkåren är fortsatt kvinnodominerad med över 90 procent kvinnor. Liknande siffror ser man för arbetsterapeuter, dietister, receptarier och tandhygienister.

Hög sysselsättningsgrad

I statistiken finns också information om arbetsmarknadsstatus, de siffrorna gäller 2018 och avslöjar att sysselsättningsgraden för logopeder låg på 96 procent. Drygt 1 800 logopeder var verksamma inom hälso- och sjukvård 2018.

18 logopeder per 100 000 invånare

Socialstyrelsen rapporterar antal logopeder per 100 000 invånare för varje län, baserat på siffror från november 2018. EDIT: siffrorna gäller logopeder inom hälso- och sjukvård. Det är något oklart var logopeder anställda inom skola hamnar i statistiken.

Bäst logopedtillgång har Gotland, tätt följt av Halland och Stockholms län. Nationellt går det 18 logopeder på 100 000 invånare. EDIT: Gotland är bäst i klassen med 27 logopeder per 100 000 invånare medan de län som finns i botten av listan, nämligen Kalmar och Värmland, endast har 10 logopeder per 100 000 invånare.

Det kan vara värt att nämna motsvarande siffra för några andra yrkesgrupper: det går i genomsnitt 86 psykologer, 93 arbetsterapeuter och inte mindre än 134 fysioterapeuter per 100 000 invånare.

EDIT: Så här ser siffrorna ut när man inkluderar samtliga yrkesverksamma logopeder i varje region:

Alla sammanställningar är tillgängliga via Socialstyrelsens hemsida och man kan även söka direkt i i databasen.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
3 år sedan
Siffran 18 logopeder per 100 000 invånare Ller alltså 2018. I slutet av 2019 var siffran för riket 25 logopeder per 100 000 invånare. /Signe, Logopedförbundet.
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.