Logopedpriset: en bekräftelse av sin egen yrkeskår

Datum: 3 May, 2020
Fackligt, Logopedi

Det är mycket som inte är sig likt numera. Logopedförbundets förbundsmöte, som äger rum vart tredje år, kommer detta år att genomföras digitalt på distans. Logopedförbundets Logopedpris kommer dock att delas ut, trots det inställda fysiska mötet.

Logopedpriset har delats ut sedan 1992 och senast det delades ut var 2016 i samband med Logopedförbundets 50-årsjubileum. Pristagare var då Astrid Frylmark. Astrid berättar hur glad och stolt hon blev av att motta priset: “Det är extra stort att få denna typ av bekräftelse av sin egen yrkeskår.”

Ett foto på Astrid Frylmark. Foto: Tor F.

Priset går till en logoped som uppmärksammas för att ha bidragit till professionens utveckling, varit en god förebild och bidragit till att göra logopedyrket mera känt. Alla medlemmar i Logopedförbundet kan nominera kandidater till Logopedpriset.

Astrid har en lång karriär bakom sig med många olika uppdrag. Efter många år inom kommun och landsting arbetar Astrid nu sedan några år tillbaka i sitt eget företag där hon ägnar sig åt fortbildning och förlagsverksamhet. Astrid har på många sätt bidragit till utveckling och spridning av logopedi.

“Min nisch har länge varit att följa forskningen i Sverige och utomlands och omvandla den till praktisk handling. Utifrån den utgångspunkten har jag skrivit och publicerat böcker och kartläggningsmaterial som både logopeder och special- och talpedagoger har nytta av. Genom min fortbildningsverksamhet och mina olika styrelseengagemang (IALP, SITS, Svenska Dyslexiföreningen) har jag mött och samarbetat med andra yrkesföreträdare. I dessa olika sammanhang är man alltid en ambassadör för sitt eget yrke.”

Astrid tror och hoppas att logopedin är på väg framåt, men att det fortfarande är långt kvar innan det finns logopeder i vården i samma utsträckning som en del jämförbara yrkesgrupper. Hon tror också att det är långt kvar innan logopeder är en självklar del av elevhälsan. ”Men jämfört med när jag var nyutbildad 1976, och fick en kommunal logopedtjänst i förskolan, har det hänt en del.” Astrid hoppas att alla som utbildar sig nu kommer att gilla sina jobb lika mycket som hon har gjort.

Kristina Hammar

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.