Logopedmottagning årets hälsofrämjande arbetsplats

Datum: 25 October, 2021
Fackligt, Logopedi

Region Västmanland oktober 2021:

Logopedmottagningen i Västerås prisas som årets hälsofrämjande arbetsplats i Region Västmanland. I motiveringen står det bland annat att arbetsplatsen har återkommande goda resultat på medarbetarundersökningen och lätt att rekrytera den kompetens som behövs.

Logopedmottagningens vision är att vara en logopedmottagning i tiden, både vad gäller logopedisk kvalitet och att uppnå regionens och verksamhetens mål, samtidigt som arbetsplatsen ska vara hälsofrämjande.

–Vi har jobbat långsiktigt med att bryta ner regionens mål så att de ska vara relevanta även för den enskilde medarbetaren.  Det är en framgångsfaktor, säger Philippa Nordmark, enhetschef.

Logopedmottagningen i Västerås prisas av Region Västmanland för sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

Exempel på regionmål som Logopedmottagningen brutit ner till konkreta strategier är en satsning på kompetenshöjning inom området könsdysfori och att man har utbildat samtliga medarbetare i motiverande samtal (MI), vilket leder till förbättrade möjligheter att nå samsyn mellan logoped och patient och att sätta upp utvärderingsbara och realistiska mål.

Medarbetarna på logopedmottagningen i Västerås beskriver det som att de har världens bästa arbetsplats med tydlig struktur, meningsfullhet, utvecklingsfrämjande arbetssätt och fantastiska kollegor och chef.

–Jag är oerhört stolt över mina fantastiska medarbetare och vår fina mottagning som präglas av stark laganda med respekt och lyhördhet både inför varandra och våra patienter, säger Philippa Nordmark.

Prissumman på 25 000 kronor kommer mottagningen att använda till någon form av hälsofrämjande aktivitet.

Läs mera!

Pressmeddelande från Region Västmanland

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.