Logopedförbundets synpunkter på remiss om god och nära vård – psykisk hälsa

Svenska Logopedförbundet 2021-09-30: Svenska Logopedförbundet följer noga utvecklingen vad gäller den omfattande utredningen och omdaningen av svensk hälso- och sjukvård inom ramen för God och nära vård. I slutet av september besvarade förbundet remissen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (2021:6). Logopeder behövs i primärvården! Huvuddragen i delbetänkandets slutsatser är att … Continue reading Logopedförbundets synpunkter på remiss om god och nära vård – psykisk hälsa