Logopedförbundets nya styrelse: Malin Påhls Hansson

Datum: 24 September, 2020
Blogg, Fackligt

Vid Svenska Logopedförbundets förbundsmöte i maj tillträdde en hel rad nya styrelseledamöter. Här presenterar vi Malin Påhls Hansson, som har en gedigen facklig karriär bakom sig med det tunga uppdraget som ordförande i Saco studentråd i anslutning till logopedstudierna på Karolinska institutet.

Malin Påhls Hansson (Foto: Emilie Johansson)

Malin har tidigare jobbat som logoped på Logopedkliniken, Danderyds sjukhus men framför allt har hon arbetat med politiskt påverkansarbete i olika organisationer och kan därmed anses mycket väl meriterad för uppdraget som ledamot i Svenska Logopedförbundets styrelse.

Mitt samhällspolitiska engagemang började i facket, inledningsvis genom DiK student,senare SRAT och därpå ett femårigt engagemang i Saco studentråd. Jag har sett hur den kollektiva styrkan kan framkalla politisk förändring i olika organisationer och vill bidra till det viktiga arbetet, berättar Malin Påhls Hansson.

Vill utveckla det lokalfackliga arbetet

I styrelsen kommer Malin att vara kontaktperson för lokalföreningar och lokalfackliga förtroendemän.

– Tillsammans med Pia Sjölund planerar jag för en tydligare struktur och aktiviteter som syftar till att stärka kopplingen mellan det politiska påverkansarbetet som sker på lokal-, och nationell nivå. Jag är övertygad att förbundets totala engagemang tillsammans är logopedernas framgångsfaktor inför betydelsefulla politiska beslut framgent, säger Malin.

Under corona-våren 2020 arbetade Malin som näringspolitisk expert på Företagarna men längtar nu tillbaka till vården.

– Jag vill bidra med kombinationen av kompetens för att mildra den akuta vårdkrisen, lyfta logopeders roll i ledet att erbjuda god och nära vård, men framförallt stärka logopedprofessionen, säger Malin Påhls Hansson.

Kontaktuppgifter till Svenska Logopedförbundets styrelse

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.