Logopedförbundets lokalföreningar

Datum: 16 June, 2021
Fackligt, Opinionsbildning

Svenska Logopedförbundet 2021-06-16:

Svenska Logopedförbundet har ett växande antal lokalföreningar som verkar på regional nivå i fackliga frågor och för att opinionsbilda i frågor som rör logopeder och logopeders målgrupper.

Lokalföreningarnas arbete

Under året har lokalföreningen i Halland fått ett ökat medlemsantal. Uppsalaföreningen har startat ett Instagramkonto och både Kronoberg och Gävleborg har publicerat debattartiklar. I Stockholm har lokalföreningen uppvaktat såväl tjänstemän som politiker angående logopedens roll vid covid-19. Lokalföreningen i Jämtland/Härjedalen har utformat en aktivitetsplan som förtydligar förväntningar. 

Vid det senaste ordförandeforumet gav inbjudna gäster tips om hur man driver ett effektivt opinionsbildande arbete, mer om det finns att läsa på förbundets hemsida.

Lokal organisation

Svenska Logopedförbundets lokala organisation har byggts upp successivt sedan förbundet blev en del av SRAT 2015 och idag finns det lokalföreningar i över hälften av landets län/regioner. I de regioner som ännu inte har lokalförening, finns det lokalfackliga företrädare för Logopedförbundet/SRAT

Senaste nytt från ordförandeforum

Svenska Logopedförbundets lokalföreningar

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.