Logopedförbundets adventskalender, del 3

Datum: 20 December, 2022
Fackligt

För dig som är befriad från sedvanliga sociala medier eller som vill effektivisera lucköppnandet kommer här hela den gångna veckans luckor i Logopedförbundets adventskalender, där vi tipsar om läsvärda artiklar och informerar om förbundets arbete under 2022.

Lucka 12:

Lästips från tidningen Logopeden nr 3: möt stamningslogoped Arvid Lundkvist.

https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_3_2022_issuu/14

Lucka 13:

I ett debattinlägg i DN tidigare i höst kritiserade Logopedförbundet, tillsammans med nio andra fackförbund, förslaget i Tidöavtalet om begränsningar i rätten till offentligt finansierad tolk.

“Att förstå våra patienter är en absolut förutsättning för att sätta in rätt behandling – vilket i våra yrken ofta handlar om direkta hot mot hälsa och liv.”

Lucka 14:

Vi påminner om att Logopedförbundet listar alla avhandlingar skrivna av svenska logopeder. Till det senaste årets avhandlingar finns direktlänkar på förbundets hemsida.

Lucka 15:

Du vet väl att Logopedförbundet har en studentsektion? Medlemskapet i Logopedförbundet/SRAT är helt kostnadsfritt under studietiden. Logopedförbundets studentsektion har en representant i Logopedförbundets styrelse.

Lucka 16:

Vi tipsar om de informativa filmer om dysfagi som tagits fram i samarbete mellan Logopedförbundet och Senior alert.

Lucka 17:

Tidningen Logopeden är ett forum för intern debatt och diskussion i viktiga professionsfrågor. Under året har bland annat terminologi kring tal- respektive språkstörning och konsensus kring diagnostik av språkstörning i samband med autism och intellektuell funktionsnedsättning diskuterats.

https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_2_2022_issuu/8

Dessutom har Logopedförbundets studentsektion riktat uppmaningar till utbildningsanordnarna med stort fokus på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Lucka 18:

Har du som är verksam logoped eller student på väg ut i arbetslivet koll på alla de nationella nätverk som finns för logopeder inom olika diagnos- och arbetsområden. Nätverken är informella sammanslutningar som arbetar med kompetensutveckling, nationella riktlinjer, terminologifrågor och mycket annat. Många nätverk anordnar även årliga träffar/konferenser.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.