Logopedförbundet på Almedalsveckan

Datum: 25 July, 2022
Blogg, Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström och vice ordförande Kajsa Söderhielm deltog på årets Almedalsvecka.

Kerstin Wiström och Kajsa Söderhielm deltog i Almedalsveckan för Logopedförbundets räkning.

Mötesplats och omvärldsbevakning

Det var många som frågade sig hur Almedalsveckan skulle bli i år. Första fysiska veckan sedan 2019, skulle det bli som vanligt? Många meddelade att de inte skulle åka, eller att de skulle åka men inte arrangera något eget. Skulle det verkligen vara värt för Logopedförbundet att åka dit? Efter diskussioner bestämde vi oss ändå för att åka och hoppas på det bästa. Det visade sig att förvånansvärt många inom vår sfär ändå skulle vara där.

Almedalsveckan är en fantastisk mötesplats, en lättillgänglig yta för det öppna och demokratiska samtalet. Den är ett tillfälle för ett stort spektrum av organisationer, förbund och företag att lyfta sina frågor, och som omvärldsbevakning för ett litet förbund som Logopedförbundet är det oslagbart.

Saco hälso- och sjukvård

Logopedförbundet är en del av Saco hälso- och sjukvård, ett nätverk där alla Sacoförbund som arbetar inom just hälso- och sjukvård ingår. Vi beslutade att nätverket skulle arrangera sitt sedvanliga frukostmingel, och bjuda in relevanta politiker för ett panelsamtal på temat Hur behåller vi och vårdar hälso- och sjukvårdens medarbetare?

Frukostmingel med Saco hälso- och sjukvård följdes av möten med Fysioterapeuternas ordförande Cecilia Winberg och med representanter från Dyslexiförbundet.

Digitalisering inom vården

Under Almedalen 2019 var digitalisering ett riktigt buzzword och det är det fortfarande även om tongångarna är lite annorlunda. Vi anar en frustration inom branschen att vi inte har kommit längre, och man hänvisar till pandemin men också till det faktum att det regionala och kommunala självstyret gör att många vill uppfinna hjulet själva i stället för att följa goda exempel eller gå samman och upphandla tekniska lösningar tillsammans med närliggande regioner och kommuner. Jag saknar samtal kring hur vi gör digital vård tillgänglig för alla, vilket också är något som flera patientorganisationer bevakar och lyfter regelbundet. Hur vi arbetar med digitala patientbesök diskuteras väldigt lite, och jag undrar om man tänker att vi vård- och teknikmässigt redan är i hamn där tack vare de snabba framsteg som skett under pandemin. I så fall tror jag att vi lurar oss själva. Digital tillgänglighet behöver diskuteras mer!

Fast vårdkontakt?

En återkommande fråga som många läkarförbund och flera politiska partier driver hårt är den om fast läkarkontakt, men det finns också röster som talar för att vi snarare ska ha en fast vårdkontakt, beroende på vilken profession som är mest central för den enskilda patienten. Det tror vi på.

God och nära vård

Omställningen till en god och nära vård fortsätter att ligga i fokus, framför allt hur primärvården ska organiseras och finansieras för att bli det nav i svensk hälso- och sjukvård som man vill att den ska vara. Man är ganska överens om målet, även över blockgränserna, men hur vägen dit ska se ut beror nog mycket på vad som händer i valet i höst. Politikerna visar att de är medvetna om de förbättringar som måste ske vad gäller vårdpersonals arbetsvillkor och jag upplevde också att man i diskussionerna försökte bryta ner det till väldigt konkreta lösningar, vilket är ett gott tecken. Nu gäller det bara att det leder till satsningar som faktiskt märks av på golvet.

Tillgänglig skola

Vad gäller skolpolitik var jag positivt överraskad hur många det var som tryckte på behovet av ökad likvärdighet och tillgänglighet, i rum där man tidigare kanske velat fokusera på frågor med traditionellt högre status (se återigen digitalisering). Regleringen av friskolor lyftes såklart, förstatligandet av skolan men också en hel del arrangemang om hur skolbyggnader ska planeras, där man återigen tryckte på tillgänglighet.

Ing-Marie Wieselgren

Jag måste nämna det fruktansvärda mordet på Ing-Marie Wieselgren. Det är nog få som verkar inom svensk hälso- och sjukvårdspolitik som inte har varit i kontakt med henne, och jag minns henne som driven, alert och med pondus. Visby är litet och vi var nära där det hände. Hon var på väg till det panelsamtal som jag skulle lyssna på, där hon skulle moderera. Ofattbart. Våra tankar går till hennes familj och till hennes alla kollegor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vikten av fysiska möten

De här åren av digitala möten har slagit hårt mot organisationers chanser att nätverka på ett effektivt sätt, så vi fokuserade på att träffa så många relevanta aktörer som möjligt under veckan. Det blev många möten med patientorganisationer och andra yrkesförbund, men även spontana samtal med politiker, viktiga namn inom SKR och privata vårdgivare.

Logopedförbundets vice ordförande Kajsa Söderhielm passade bland annat på att samtala med Psykologförbundets ordförande Kristina Taylor, bland annat om vikten av samarbete mellan logopeder och psykologer inom BUP

En beskrivning av alla dessa samtal skulle göra den här krönikan milslång, så för att summera kan jag säga att vi nu har många intressanta samarbeten planerade inför hösten, och vi har fått kontakt med viktiga namn som vi kommer att föra vidare samtal med framöver. Dessa möten har varit den största behållningen för oss, och om du följer oss på Instagram så har du sett foton från några av dem. Årets Almedalsvecka fyllde oss med inspiration och pepp, så när vi kommer tillbaka efter semestern kommer vi ha gott om spännande grejer att hugga tag i. Vi ses då!

Kerstin Wiström, ordförande Logopedförbundet

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.