Logopedförbundet Halland i Svt

Datum: 6 May, 2022
Fackligt, Opinionsbildning

Svt Nyheter Halland 2022-05-06:

Logopedförbundet Halland påtalar risken för ojämlik vård. Många patienter riskerar att falla mellan stolarna och bli utan vård om logopeder inte omfattas av de kommunala verksamheterna.

Till skillnad från professioner som arbetsterapeut och fysioterapeut är logopeder mycket ovanliga både i primärvård och i kommunal vård och omsorg. Logopedförbundet Hallands ordförande Katarina Andreassen medverkar i ett nyhetsinslag där hon lyfter de negativa konsekvenserna av sväljsvårigheter, tar upp att äldre personer med svälj- och kommunikationssvårigheter ofta har svårt att höra sin röst hörd och betonar vikten av att kunna träffa patienterna på hemmaplan.

Logopedförbundet Halland har även riktat skrivelser i den viktiga frågan om logopedtillgång för till samtliga kommuner i Halland.

Inslag Svt Nyheter Halland

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.