Logopeder kan hjälpa barn med ätsvårigheter

Datum: 28 April, 2022
Logopedi

Göteborgsposten 2022-04-25:

Anna Lindelöw Mannheimer är förälder till en 6-årig pojke med ätsvårigheter. Kontakt med en logoped som är specialiserad på ätsvårigheter blev lösningen.

Tillbakagång i ätutvecklingen

Annas son slutade helt att äta fast föda vid drygt 1 1/2 års ålder i samband med att pojkens pappa gick bort. Tidpunkten sammanföll med den så kallade neofoba fasen, där många barn har svårt med nya mat. Men Anna funderar kring att problemen började redan på BB. Sonen var prematur och amningen fungerade inte.

Svårt att bli hänvisad till rätt instans

Anna Lindelöw Mannheimer sökte hjälp för sonens matproblem på barnavårdscentralen, men fick beskedet att inte behövde oroa sig förrän sonen viker av från sin viktkurva. Att skicka remiss till läkare eller annan specialist var inte aktuellt, men Anna sökte sig på eget initiativ till BUP, där hon fick beskedet att ätbeteendet var en ”normalpsykologisk reaktion” på ett trauma och skulle gå över. Därefter tog hon kontakt med en privat psykologmottagning och fick en remiss till lekterapi, som hjälpte Annas son att bli mer social men ätsvårigheterna kvarstod.

Logopeder kan ätsvårigheter

Det var först när Anna kom i kontakt med logopeden Kajsa Lamm, doktorand i gruppen Barn och familjers hälsa vid Lunds universitet, som familjen fick styrsel på sonens ätande. I sin roll som logoped och expert på ätsvårigheter har Kajsa Lamm mött många desperata föräldrar.

Sök hjälp i tid!

– Vår första uppgift är att mata barnen för att de ska överleva och när det hakar upp sig så får det stora konsekvenser, både för barnet och familjen. Steg ett är att ta reda varför ätandet inte fungerar och för många av barnen handlar det om sensoriken, säger Kajsa Lamm, som också betonar att man inte ska avvakta utan söka hjälp redan vid relativt små svårigheter, för då är det lättare att vända utvecklingen.

Lamm förklarar också att det till viss del saknas en välfungerande vårdkedja för barn med ätsvårigheter.

Läs mer:

Logoped blev räddningen (betalvägg)

Läs också:

Barn som inte äter, informationsbroschyr

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.