Logopeder kan hjälpa äldre att svälja

Datum: 26 April, 2022
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Hallands nyheter 2022-04-20:

Logopeder i Halland påtalar behovet av insatser för äldre personer med sväljsvårigheter.

Vanligt med sväljsvårigheter hos äldre

Sväljsvårigheter är vanligt bland personer på särskilt boende för äldre och logopeder skulle kunna hjälpa till men få kommuner tar hjälp av yrkesgruppen.

Grafik: Jessica Anerfält/Logopedförbundet

– Om man inte kan svälja normalt finns risken att mat eller dryck åker ner i lungorna och dessutom tar med sig bakterier på vägen ner vilket kan leda till lunginflammation, som i sin tur kan vara livshotande för en äldre, skör person, säger Cecilia Lindh, logoped på Hallands sjukhus som tillsammans med kollegor startat en lokalgren av Logopedförbundet, bland annat för att sprida kunskap om hur logopeders kompetens kan komma till nytta för äldre personer med sväljsvårigheter.

Brusten vårdkedja

I dagsläget arbetar logopeder inom Region Halland, men för patienter som inte vårdas inneliggande på sjukhus eller som inte har möjlighet att ta sig till sjukhusens logopedmottagningar uppstår ett glapp. Dessutom har vårdtiden på sjukhus blivit allt kortare vilket innebär mindre tid och möjlighet för rehabilitering och uppföljning.

Förutom risk att bli undernärd, att få lunginflammation och att få en negativt påverkad livskvalitet kan sväljsvårigheterna samförekomma med kommnikationssvårigheter, ännu ett skäl till varför logopeder borde handleda personal inom äldreomsorg och även hemtjänst. Det är dock något som inte ingår i logopedmottagningarnas uppdrag i dagsläget.

Oklar ansvarsfördelning?

Det är ovanligt att kommuner har logopeder anställda för att arbeta med handledning (det är dock relativt vanligt med kommunanställda logopeder inom skola och förskola, logopeden.se:s anmärkning) och /eller direkta insatser till personer på äldreboenden och Anna-Lena Sellergren som är socialchef i Varbergs kommun menar att det är regionens ansvar.

– Jag tänker att det inte behöver vara logopeder som sväljtränar med de äldre till exempel. Det finns utbildningar som personalen kan gå. Det är viktigt och det ska vi fortsätta med, säger Sellergren.

Läs mer:

Hela artikeln i Hallands nyheter (betalvägg)

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.