Logopeder gästar demenspodd

Datum: 6 May, 2019
Logopedi
Logopeder gästar demenspodd

Digitalt kommunikationsverktyg

Logopederna Nicole Söderqvist Sandin och Isabelle Edling har gästat demenspodden, bland annat för att berätta om det digitala kommunikationsverktyget CIRCA, ett samtalsstöd för personer med demens. CIRCA står för Computer Interactive Reminiscence and Communication Aid och innehåller en databas av välkända videofilmer, musik och fotografier.

Demenspodden 41. Kommunikation 3 maj 2019

Tidigare studier

CIRCA har visat sig underlätta för personer med demens att initiera nya samtalsämnen, och hjälper dem att prata mer än vanligt samt skapar större engagemang och kontroll över samtalet för personen med demenssjukdom. Det verkar också som att vårdpersonal med hjälp av CIRCA kan ge vårdtagarna fler valmöjligheter.

Verktyget utvärderat i exjobb

CIRCA utvärderades i Nicoles och Isabelles magisteruppsats i logopedi vid Linköpings universitet, våren 2018. Där kan man bland annat läsa att CIRCA har god potential att användas som gruppaktivitet i samband med demenssjukdom och att applikationen skulle kunna främja aktivitet, interaktion och sociala relationer, vilket i sin tur skulle kunna ge ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom.

Högteknologiskt samtalsstöd som gruppaktivitet för personer med demenssjukdom – En analys av interaktion vid användning av applikationen CIRCA

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.