Logopeder behövs inom kommunal äldreomsorg!

Datum: 18 August, 2022
Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning

Västerbottenskuriren 2022-08-18:

Sväljningssvårigheter hos äldre uppmärksammas i allt större utsträckning men tyvärr är både intresset och kunskapen mycket ojämn och begränsad inom kommunal vård och omsorg. Det skriver Logopedförbundet Västerbotten i en insändare.

Logopedförbundet Västerbotten betonar att logopeder kan göra en stor skillnad i mående och livskvalitet för äldre och att kunskapen om sväljningssvårigheter hos äldre är mycket begränsad inom kommunal vård och omsorg, trots att 55-86 % av personer på särskilt boende har sväljningssvårigheter och att den vanligaste dödsorsaken hos personer med demenssjukdom är lunginflammation på grund av felsväljning.

Umeå kommun beslutade för ett år sedan att utreda behovet av kompetensutveckling kring ät- och sväljsvårigheter för personal på särskilt boende för äldre. Logopedförbundet i Västerbotten vill nu ha svar på om denna utredning är påbörjad, och vad den i sådana fall har kommit fram till och föreslår att kommunen anställer logopeder, som både kan bedöma ät- och sväljförmåga, lära ut kompenserande sväljningstekniker och handleda personal.

Läs hela debattinlägget!

Logopeder behövs inom kommunal äldreomsorg

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.